Carta de servizos aprobadas

Carta de Servizos de xestión e soporte das infraestruturas corporativas informáticas e de telecomunicacións

Ano 2008

 • Órgano responsable da Carta de Servizos:
  • Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
 • Norma de aprobación da carta:
  • Orde do 21 de xullo de 2008 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 147, do 31 de xullo de 2008) pola que se aproba a “Carta de Servizos de xestión e soporte das infraestruturas corporativas informáticas e de telecomunicacións”
 • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
  • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.

 

Carta de Servizos de Escola Galega de Administración Pública (EGAP)  

Ano 2012

 • Órgano responsable da Carta de Servizos:
  • Secretaría Xeral da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
 • Norma de aprobación da carta:
  • Orde do 4 de abril de 2012 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG nº 69, do 11 de abril de 2012) pola que se aproba a “Carta de Servizos da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)”
 • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
  • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

 

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.

Carta de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia  

Ano 2012

 • Órgano responsable da Carta de Servizos:
  • Secretaría Xeral de Política Social (SXPS)
 • Norma de aprobación da carta:
  • Orde do 12 de setembro de 2012 da Consellería de Traballo e Benestar (DOG nº 178, do 18 de setembro de 2012) pola que se aproba a “Carta de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia”
 • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
  • Esta Carta de Servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de Carta de Servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.

Carta de Servizos do Centro de Atención de Emerxencias (CAE) 112 de Galicia

Ano 2014

 • Organización responsable da carta de servizos:
  • Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)
 • Norma de aprobación da carta:
  • Orde do 14 de febreiro de 2014 da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (DOG, núm. 72, do 14 de abril), pola que se aproba a carta de servizos do Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia xestionado pola Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA)
 • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
  • Esta carta de servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade e o distintivo correspondentes á categoría de carta de servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma se poden consultar e descargar no seguinte apartado.

 

Carta de Servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Ano 2016

 • Organización responsable da carta de servizos:
  • Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUSG-061)
 • Norma de aprobación da carta:
  • Orde do 29 de xuño de 2016 da Consellería de Sanidade (DOG nº 137, do 20 de xullo), pola que se aproba a Carta de servizos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061
 • Nivel de calidade da Carta de Servizos:
  • Esta carta de servizos ten o recoñecemento do nivel de calidade correspondente á categoría de carta de servizos auditada

O contido desta carta de servizos, así como a norma de aprobación da mesma, pódense consultar e descargar no seguinte apartado.