Perfil do contratante

 

Órgano de contratación: Consellería de Facenda e Administración Pública

 • Lugar de presentación das ofertas
  • Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
   Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
   15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
   Galicia - España
  • Tel.: 981 544 119 - Fax: 981 544 125
  • Correo electrónico: secretaria.xeral.facenda@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: