Directorio

Consellería de Facenda e Administración Pública

Conselleiro

Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro

 • David Cabañó Fernández
  Secretario xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 121 - Fax: 981 544 125
 • Correo-e: secretaria.xeral.facenda@xunta.gal

Dirección Xeral de Orzamentos e Financiamento Autonómico

 • Arturo López Iglesias
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela

Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos

 • -
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela

Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal

Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio

 • José María Barreiro Díaz
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 999 703 - Fax: 981 545 261
 • Correo-e: dxara@xunta.gal

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Gabinete do conselleiro

 • María Martínez Rodríguez
  Xefa de gabinete
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 112 - Fax: 981 544 117
 • Correo-e: gabinete.facenda@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Susana Luaña Louzao
  Xefa de prensa
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 116 - Fax: 981 544 117
 • Correo-e: prensa.facenda@xunta.gal

Axencia Tributaria de Galicia

Teléfono do centro de información da Axencia Tributaria de Galicia  881 955 800

 • Sonia Lafont Sendino
  Directora
 • Rúa Pastoriza, 8
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 189 - Fax: 981 544 169
 • Correo-e: direccion@atriga.es  

Delegacións da Axencia Tributaria de Galicia

 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña
  • Praza de Pontevedra, 22 - 2º
   15071 A Coruña
  • Tel.: 981 184 408 - Fax: 981 184 402
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 889 658 - Fax: 982 294 040
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Ourense
  • Rúa Progreso, 38 entreplanta
   32071 Ourense
  • Tel.: 988 687 766 - Fax: 988 687 200
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Pontevedra
  • Avenida Mª Victoria Moreno, 43 – 3º
   36003 Pontevedra
  • Tel.:  986 805 713 - Fax: 986 805 705
 • Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Vigo
  • Rúa Concepción Arenal, 8
   36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 250 - Fax: 986 817 291